Филиалы:

События:

Дан тест
База результатов сдачи дан-теста 

Аттестация 2011г. 17 декабря

Аттестация 2012г. 17 декабря

Аттестация 2013г. 17 декабря

Аттестация 2014г. 17 декабря

Аттестация 2015г. 17 декабря

Аттестация 2016г. 17 декабря

Аттестация 2017г. 17 декабря

Аттестация 2018г. 17 декабря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
© 2014 Kyokushinkai Karate. All rights reserved.